Formulario
de
Alta

Alta de Socio
  • NOTA

    No caso de ser admitida a súa solicitude de alta, a/o admitida/o autoriza e da o seu consentimento á Asociación para a domicialización do recibo mensual no número de conta facilitado.

    Todos os campos marcados con un * han de ser cubertos con obligatoriedade.
  •