Lara Méndez López, Alcaldesa de Lugo

Na xornada do martes 22 de marzo, ás sete da tarde, fumos recibidos por dona Lara Méndez; o Presidente e Vicepresidente da Asociación Cultural/Observatorio Político, Lugo Sempre www.lugosempre.com; Agustín Gallego e Paco Nieto. Mostrouse interesada nos pormenores da proposta para crear unha bienal de arte, adicadar certamen ó escultor Paco Pestana; á solicitude da alcaldesa, Lugo Sempre fará achega dun bosquexo de bases para poder traballar no mesmo e poñer en marcha a iniciativa.

A conversa estendeuse por eidos da cultura, e mesmo de cuestións políticas que detallamos:

Mostrouse moi receptiva a propostas da nosa asociación á hora de resaltar figuras e feitos que, no seu momento, tiveron grande transcendencia para a cidade, como o caso de recoñecer popularmente a figura de don José Trapero Pardo, que foi o primeiro e único cronista da cidade de Lugo, membro da Real Academia Galega, director do Museo Provincial, director dso xornais La Voz de la Verdad e El Progreso, escritor, radiofonísta…

A cidade de Lugo síntese en débeda co escritor Darío Xohan Cabana. Coincide a alcaldesa con Lugo Sempre á hora de solicitar á RAG un adianto do Día das Letras Galegas, adicado a tan egrexio lugués; e que a cidade programe algunha acción singular para recoñecer a pegada literária de Darío; posuidor da Medalla de Ouro do Concello de Florencia en Italia, pola tradución ó galego do Cancioneiro de Petrarca e a Divina Comedia de Dante Alighieri; Darío Xohan Cabana é,posiblemente, un dos poetas galegos con mais galardóns e recoñecementos.

A este fío, saíu a colación a posibilidade de recuperar, o que no ano 1960 marcou fito cultural en Lugo e en Galicia, e que ten moito que ver coa actualidade da alcaldesa, xa que neste tempo preside o organismo do Eixo Atlántico; referímonos ó Primeiro Festival Literario do Miño, no que participaron persoeiros ilustres de Galicia e Portugal. No apartado de poesia gañou, Aquilino Iglesia Alvariño; o Premio de novela foi para Alejandro Armesto Buz e Xosé María Álvarez Blázquez; o de Teatro para Álvaro Cunqueiro; o de Ensaio para Francisco Fernández del Riego. O xurado estivo presidido por Carballo Calero en ausencia de Figueira Valverde; tamén formaron parte do mesmo: María Luisa de Fraga Alonso, Martínez Risco, Ferro Couselo, Alonso Montero e Gamallo Fierros.

Tivemos a oportunidade de manifestarlle á alcaldesa, a nosa opinión respecto do tren, e pedímoslle xestión institucional para reclamar unha conexión ferroviaria entre Lugo e Santiago; manifestando dona Lara Méndez, que este é un frente amplo no que Lugo debe traballar na conexión con Ourense, mostrándose optimista, e que no futuro as variantes de Rubián e Os Peares poden ser unha realidade, e o mesmo tempo potenciar o traxecto entre Lugo e A Coruña para poder enlazar co Eixo Atlántico dende a cidade da Torre de Hércules.

Agradecemos a cordialidade e o interese por escoitar as propostas de “Lugo Sempre” por parte da Alcaldesa de Lugo.

Comparte

Compartir en facebook
Compartir en whatsapp
Compartir en twitter
Compartir en email

Síguenos en

Copyright LugoSempre.com 2021

Política de privacidad